68718790_10221440868997529_8695813554550

© De Ruwe Filip

If you think just £1 donation doesn't make any difference, please think again! It does!

5895cea4cba9841eabab606f.png

Śledzenie darowizn

Darowizny są wysoko cenione, a ich wykorzystanie jest bardzo wrażliwą częścią finansów każdej społeczności. Zapewniając pełną przejrzystość, można uniknąć spekulacji, spisków i nieprzyjemnych sytuacji. Naszym celem jest wyświetlenie liczby otrzymanych darowizn i tego, w jaki sposób dotacje zostaną wykorzystane na ochronę ptaków przybrzeżnych i edukację społeczności. Tylko w ten sposób można zdobyć zaufanie nowej organizacji.

Donation_Share.jpg

Wstępna alokacja przychodzących darowizn.

Dostępna darowizna

13,86 GBP

Donation_Progress_Bars.jpg

To jest rzeczywisty pasek postępu każdej alokacji darowizn. Wartość procentowa każdej alokacji może ulec zmianie, podobnie jak kwota docelowa. Ta aktualizacja nie jest automatyczna.

PayPal

Pula pieniędzy

bez opłat

5895cea4cba9841eabab606f.png

Klasyczny PayPal

Darowizna

PayPal pobiera niewielką opłatę